Activiteiten

Activiteiten

Davidsfonds Activiteiten
Ben je geïnteresseerd in taal, geschiedenis, kunst of erfgoed? Zoek op deze pagina naar een activiteit die jij interessant vindt. Wij kijken er alvast naar uit om je binnenkort te ontmoeten op één van onze activiteiten!

Activiteiten in de kijker

Activiteiten

 1. Op
  12 okt

  TEJO, visie en missie en de nieuwe HOU VAST Beweging

  Davidsfonds Latem-Deurle en de Gezinsbond Latem-Deurle nodigen jullie uit op donderdag 12 oktober 2023 om 20.00 uur in Centrum de Vierschaar, X. De Cocklaan in Deurle voor een lezing door Ingrid De Jonghe, oprichtster van TEJO

  ‘Tejo, visie en missie en de nieuwe HOUVAST beweging’

  Ingrid De Jonghe brengt een boeiende getuigenis over het mentaal welzijn bij jongeren. Bijna 14 jaar geeft TEJO (TEJO = Therapeuten voor Jongeren) laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, anoniem en gratis. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO heeft huizen in 20 Vlaamse steden, waaronder Gent, Sint-Niklaas en Oudenaarde.

  Omdat jongeren met soms ernstige, complexe verhalen komen die veel te lang wachten om hulp te vragen, werd beslist met de HOU VAST Beweging te starten om meer preventief, ‘op tijd’ te kunnen ingrijpen.

  Vanaf dit schooljaar wordt gestart met verschillende nieuwe preventieve projecten en Ingrid De Jonghe legt ze graag uit!

  Ingrid is pedagoge, criminologe, gedragstherapeut en schrijfster, ze is een uitermate bevlogen spreekster en was enkele maanden geleden te gast bij “Alleen Elvis blijft bestaan” op VRT1.

  Deelnameprijs: € 5 voor leden van Davidsfonds en/of Gezinsbond

  € 10 voor niet-leden

  We bieden je graag een drankje aan na de lezing.

  Inkomkaarten bij: Gezinsbond

  Frieda Van den Heede - 09 282 51 30

  info@gezinsbond-deurle-latem.be

  Rekening: BE66 0682 0186 8343

  Davidsfonds

  Etienne Bauwens - 09 282 30 77

  bauwense@proximus.be

  Rekening: BE23 8910 5401 7791

  Inschrijving vooraf ten laatste tegen 8 oktober, enkel geldig na betaling

  Mens & Maatschappij Zingeving Lezing Activiteit
  TEJO, visie en missie en de nieuwe HOU VAST Beweging
  Meer informatie
 2. Op
  08 nov

  Bijeenkomst Leesgroep 3

  Bespreking van

  Raoul De Jong, Jaguarman

  De Bezige Bij, 2022, 255p.

  Literatuur Activiteit
  Bijeenkomst Leesgroep 3
  Meer informatie
 3. Op
  08 nov

  Ondernemingsschap in de 18de eeuw: mythe of relateit

  ‘Ondernemerschap in de 18de eeuw: mythe of realiteit’. In deze lezing geeft ons lid Annik Adriaenssens toelichting bij haar onderzoek van vele jaren in het handelsarchief van de voorouders van de bekende Kortrijkse familie de Bethune.  Een fascinerende opmars van 18de eeuwse handelaars tot belangrijkste linnenhandelaars van Vlaanderen. Daarnaast vergelijkt zij hun aanpak met hedendaags ondernemerschap. In het kader van Nachten van Geschiedenis. (Brouwerijschuur, Sint-Martens-Latem, 20 u.)

  Geschiedenis & Erfgoed Literatuur Lezing Activiteit
  Ondernemingsschap in de 18de eeuw: mythe of relateit
  Meer informatie
 4. Op
  10 nov

  Bijeenkomst Leesgroep 1

  Bespreking van

  Raoul De Jong, Jaguarman

  De Bezige Bij, 2022, 255p.

  Literatuur Activiteit
  Bijeenkomst Leesgroep 1
  Meer informatie
 5. Op
  13 nov

  Bijeenkomst Leesgroep 2

  Bespreking van

  Raoul De Jong, Jaguarman

  De Bezige Bij, 2022, 255p.

  Literatuur Activiteit
  Bijeenkomst Leesgroep 2
  Meer informatie
 6. Op
  16 nov t/m 07 dec

  Davidsfonds Academie: Amandus en de kerstening van Vlaanderen

  Aan één mirakel had de heilige Amandus genoeg om de koppige Gentenaars te bekeren tot het christendom. Zo stelden zijn middeleeuwse biografen de kerstening in Vlaanderen voor. Maar zo eenvoudig was het natuurlijk niet. Om het complexe proces van de kerstening van de samenleving in Vlaanderen te begrijpen, keert Geert Berings een heel eind terug in de tijd. 

  Hoe drukten de Romeinse veroveraars in de eerste eeuwen van onze jaartelling in onze regio hun stempel op de samenleving? Wat bleef er van die romanisering over toen ze de controle verloren en Germaanse boeren de vrijgekomen gronden innamen? Hoe verliep in de 7de eeuw de confrontatie tussen die eenvoudige Franken en de missionarissen uit het zuiden? Een bijzonder boeiend verhaal.

  I.s.m. Davidsfonds Regio Latem-Deurle, Nazareth-Eke, De Pinte

  Religie & Zingeving Lezing Activiteit Europa
  Davidsfonds Academie: Amandus en de kerstening van Vlaanderen
  Meer informatie
 7. Op
  19 nov

  Ledenmis

  Herdenking van de overleden leden van het voorbije jaar tijdens de misviering van 9u30 in de Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-Latem.

  Na de mis receptie in de Brouwerijschuur

  Religie & Zingeving Zingeving Activiteit
  Ledenmis
  Meer informatie
 8. Op
  04 dec

  Immuun voor kanker?

  IMMUUN VOOR KANKER verhalen over wetenschap, mensen en verbeelding De wetenschap heeft de laatste jaren veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen kanker, met immunotherapie bijvoorbeeld. Toch blijft er een taboe rusten op de ziekte. Prof. en topdokter Tessa Kerre wil dat taboe doorbreken door een verhaal van hoop te brengen zonder te rooskleurig te zijn. Ze doet dat op verschillende manieren. Met woorden die de wetenschap rond kanker, het immuunsysteem en immunotherapie in 'mensentaal' uitleggen. Tegelijk groeit het besef dat de goede zorg verder moet gaan dan het loutere klinische aspect. Volgens Tessa Kerre kan de kunst hierin een belangrijke rol spelen. In haar boek (2022) 'Kunst op voorschrift' houdt ze een pleidooi voor integratie van kunsten in de zorg en in het ziekenhuis. Tessa Kerre is hematoloog en kliniekhoofd in het UZ Gent en hoofddocent aan Universiteit Gent.

  Mens & Maatschappij Wetenschap & techniek Lezing Activiteit
  Immuun voor kanker?
  Meer informatie
 9. Op
  19 jan

  Taal en maatschappelijke realiteit

  In het kader van Toast Literair brengt Geertje Slangen 

  TAAL IN BEWEGING – Taalbeleid voor de publieke omroep in een woelige maatschappelijke taalrealiteit.

  Taal leeft en verandert voortdurend. Je kan er op heel veel verschillende manieren naar kijken, je kan ze in allerlei registers gebruiken en soms zouden we onze taal zo graag onveranderd laten.

  Er zijn zo veel elementen die de taal beïnvloeden. Die taalverandering hebben we niet in de hand en de snelle evolutie geeft ons soms wel eens het gevoel dat we de vaste grond onder onze voeten kwijt geraken. Hoe moeten we als maatschappij daarmee omgaan? Hoe moet een publieke omroep hiermee omgaan?

  Aan de hand van een inleiding en enkele stellingen over taal gaat VRT Taalraadsvrouw Geertje Slangen graag het gesprek aan met het publiek.

  Taal Taalinitiatie Lezing Activiteit
  Taal en maatschappelijke realiteit
  Meer informatie
 10. Op
  19 feb

  Kunstenaarsdorpen in Europa rond de eeuwwisseling

  Wij verwelkomen ons lid Ann De Beir met een lezing over kunstenaarsdorpen in Europa rond de eeuwwisseling.  Sint-Martens-Latem is geen alleenstaand fenomeen als kunstenaarsdorp, overal in West-Europa zien we deze kolonies verschijnen rond 1900. Telkens draait het rond een sleutelfiguur, zoals Binus in ons dorp. En welke zijn de onderliggende redenen dat dit fenomeen zo wijdverspreid geraakte, tot zelfs dichtbij Moskou? Sociaal-maatschappelijke redenen, dogmatische academies, de oprukkende industrialisatie in steden alsook technische ontwikkelingen maken deze 'retour à la nature' mogelijk en geven een explosie aan -ismes. (Vierschaar, Deurle, 20 u.)

   

  Kunst & Cultuur Beeldende kunst Lezing Activiteit
  Kunstenaarsdorpen in Europa rond de eeuwwisseling
  Meer informatie